Integritetspolicy

Din rätt till integritet – Integritetspolicyn för Orange Link Service Co., Ltd.

Orange Link samlar in information om dig och använder denna information för att hjälpa dig att komma i kontakt med oss eller våra samarbetspartners och förse dig med andra tjänster. Denna integritetspolicy beskriver hur dina personuppgifter samlas in, används, delas och skyddas samt dina alternativ angående användning, åtkomst och korrigering av dina personuppgifter.

Denna integritetspolicys omfattning

Denna integritetspolicy gäller information som vi samlar in eller använder på webbplatser och applikationer som ägs eller kontrolleras av Orange Link Service Co., Ltd. eller dess närstående bolag (“Orange Link”).

Information som vi samlar in

Vi samlar in information om dig när du besöker Orange Links webbplatser och använder dess funktioner. Vi samlar in information direkt från dig, som din kontaktinformation, CV och profilinformation. Vi samlar även in information om dig automatiskt, som hur du använder och interagerar med Orange Link, din demografiska information och information om din dator eller mobila enhet.

Vi kan samla in eller använda information om dig från allmänt tillgängliga webbplatser oavsett om du har ett konto hos oss eller inte. Du kommer att ha möjlighet att begära radering av informationen. Vi kan dock inte garantera att vi inte senare kommer att samla in annan information som gäller dig från allmänt tillgängliga webbplatser.

Vi kan även förvärva information om dig från tredje parter för att ytterligare anpassa och förbättra din upplevelse.

Så här använder vi informationen

Vi använder den information vi samlar in om dig för att leverera de produkter och tjänster som vi erbjuder, svara dig och driva och förbättra våra webbplatser och applikationer. Våra tjänster omfattar att visa anpassat innehåll och reklam för dig på Orange Link eller andra webbplatser med vilka vi har en affärsrelation. Vi kan använda din information för att kontakta dig om Orange Link-uppdateringar, genomföra undersökningar eller tillhandahålla informations- och tjänsterelaterade meddelanden, inklusive viktiga säkerhetsuppdateringar.

Så här delar vi information

Vi delar inte kontaktinformation med tredje parter för deras direktmarknadsföringsändamål utan ditt samtycke.

Om du söker ett jobb eller lämnar din kontaktinformation för att visa intresse för ett jobb lämnas din information ut till Orange Link eller våra rekryteringspartners, som kan använda dina data och kontakta dig för anställningsrelaterade syften.

Vi delar din information med tredje parter som hjälper oss att leverera våra produkter och tjänster till dig. Dessa tredje parter får inte använda din information för andra ändamål.

Vi kan dela information med tredje parter om du samtycker. Till exempel kan vi använda din information för att kontakta dig om produkter eller tjänster som är tillgängliga från Orange Link eller våra närstående bolag. Om du godkänner det kan vi lämna din information till tredje parter som kan kontakta dig om sina produkter eller tjänster. Vi kan lämna ut information till tredje parter som vi har samlat in från andra webbplatser.

Vi lämnar ut information när det krävs enligt lag.

Vi kan lämna ut och överföra information till en tredje part som förvärvar någon av eller alla Orange Links affärsenheter.

Åtkomst till dina personuppgifter
Vi lagrar din information för att göra din interaktion med Orange Link mer effektiv, praktisk och relevant.
Övrig information

Orange Links webbplats är inte avsedd för barn under 18 år.

Vi använder cookies för att anpassa och maximera din onlineupplevelse på Monster. Du kan stänga av cookies, men detta kan begränsa din användning av vissa funktioner på våra webbplatser eller applikationer. Du finner vår cookiepolicy här.

Om du har frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss.
Användare i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz har rätt att inlämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet för dataskydd i det land där de bor om de upptäcker att vi inte på lämpligt sätt hanterade deras fråga eller problem.