GDPR

Orange Link har över 20 års erfarenhet av kundkommunikationslösningar och hanterar en stor mängd personuppgifter i våra kundtjänstsystem dygnet runt, årets alla dagar. Detta ställer höga krav på oss och det tycker vi är bra – både för oss som företag och för branschen i stort då det främjar både kvalitet, personuppgiftshanteringsrutiner och människors integritet i vår digitaliserade värld.

  • Orange Links har en arbetsmodell med tydliga rutiner som säkerställer att säkerhets- och integritetsföreskrifter alltid efterlevs
  • Vi utbildar hela vår personalstyrka i GDPR för att säkerställa vår kompetens kring nationella och internationella personuppgiftsförordningar

Har du frågor om datasäkerhet, personuppgiftshantering eller GDPR – kontakta oss så berättar vi mer!

Vill du veta hur vi hanterar personuppgifter och cookies på vår webbplats – besök då vårt Integritetscenter.